Rozpočet 2021

Saldo
stav ke dni 30.09.2021
Schválený rozpočet 153 684 000 Kč -26 916 000 Kč
(splátka půjčky 9 201 000 Kč)
Schválený rozpočet 180 600 000 Kč
Upravený rozpočet 176 009 096 Kč -31 570 054 Kč
(splátka půjčky 9 201 000 Kč)
Upravený rozpočet 207 579 150 Kč
běžné příjmy 150 927 953 Kč běžné výdaje 132 756 345 Kč
ostatní příjmy 25 081 143 Kč Stav ke dni 30.09.2021 ostatní výdaje 74 822 805 Kč velké opravy 11 498 045 Kč investice 63 324 760 Kč
Skutečnost 125 289 121 Kč 6 889 755 Kč
(splátka půjčky 6 900 012 Kč)
Skutečnost 118 399 366 Kč
Rekonstrukce mostu Poštovní - Oderská ul. 791 24 455 000 Kč
Tech. infrastruktura -výstavba RD ul. Těchanovická 834 9 300 000 Kč
Ostatní 0 4 844 126 Kč
Energetické úspory - kotelny 810 4 500 000 Kč
Kotlíková dotace 862 4 435 000 Kč
příkazní smlouva s SBF 59 6 237 420 Kč
Ostatní 0 3 885 903 Kč
TS města Vítkova - příkazní smlouva 60 803 600 Kč
SBF 504 356 600 Kč
OV Klokočov - investice a opravy majetku 11 180 000 Kč